Hoạt động chuyên môn

Phân công chuyên môn, thời khóa biểu(09/10/2017)

Phân công chuyên môn, thời khóa biểu(09/10/2017)

Lượt xem:

[...]

TẬP HUẤN Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học bậc THCS

TẬP HUẤN Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học bậc THCS

Lượt xem:

Tập huấn  “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học ở bậc THCS„ Thực hiện kế hoạch số 120/P.GD và ĐT huyện Cư Jut, ngày 28/8/2017 về việc “ Tập huấn cán bộ quản lý, [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]